תקנון

תנאי שימוש

השירות הוא חינם.

כדי לשמור על ביטחון החשבון שלך הפעלנו מספר מנגנוני אבטחה כמו הצורך להזדהות לפני תשלום.

כדי שתוכל לעקוב אחר הפעולות שלך, על כל בקשת תשלום תישלח אליך הודעת PUSH או הודעת SMS לטלפון הרשום במערכת.

התשלומים יבוצעו מכרטיס האשראי שתבחר ובהתאם למסגרת האשראי שבכרטיס.

בכל יום תוכל לשלם עד סכום של 2,000 ₪.

אם לא תדחה את התשלום בפרק הזמן שיופיע במידע אודות נהלי המתקן, התשלום יועבר לנותן השירות ישירות ויקוזז מכרטיס האשראי אותו הזנת כשנרשמת ל-LAZUZ.

האפליקציה הינה גוף המקשר בין הלקוח לנותן השרות באמצאות מערכת ניהול שאותו פיתחה החברה .

במידה ורכשת דרך האפליקציה את השרות המבוקש ולא קיבלת את השרות אנא פנה אלינו באופן מידי לטיפול מהיר ויעיל לכתובת המייל bills@lazuz.co.il            

אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי נותן השרות טרם רכישת השרות(משתנה בין מתקן למתקן).

אפליקציית LAZUZ  הינה מערכת ניהול לרכישת שירותים על פי זמינות שנותני השרות מזינים.

אין אנו אחראים על התנהלות המתקן ונהליו.

 

הצהרת פרטיות

 

חברת LAZUZ מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליו בפרט בעת השימוש באפליקציית pay.

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ו/או אודותיך ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים על מנת לאבטח את המידע ולשמור על פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים ואת מחויבותה של החברה למדיניות זו, למען השמירה על פרטיותך. אנא קרא/י בעיון מסמך זה ופנה/י אלינו בכל שאלה בנושא. לפניות ניתן לצור קשר בטלפון 0546217777

במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים העשויים להיות זמינים או נגישים באמצעות האפליקציה, מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים ותנאים נוספים, אשר יובאו לעיונך בנפרד בעת הצורך.

כמו כן, הצהרת פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האפליקציה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם לשיקול דעתה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ומדיניות הפרטיות המעודכנת תפורסם באפליקציה. שימושך באפליקציה לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

  1. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ו/או דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.
  2. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באפליקציה ו/או בשירותים נלווים להם, כולל פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, וכן פרטים שיימסרו בעת העברת כספים באמצעות השירותים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך לצורך קבלת שירותי LAZUZ ו/או שירותים נלווים לבחירתך, ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של חברת LAZUZ ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל.
  3. בתוך כך, גם מידע שיתקבל לצורך אספקת השירותים ו/או במסגרת השימוש בהם, כמו גם פרטים ונתונים שיימסרו וייאספו עם ביצוע פעולות או בקשות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך ושימושיך בשירותי LAZUZ או באמצעותו – ייאגר במאגרי מידע כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו.
  4. כמו כן, אם תשתמש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע העברה, ידוע לך כי החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך ותבקש לבצע העברה לספקי השירות הנדרשים לצורך ביצוע בקשותיך.
  5. השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים

 16-18, השירות יינתן בהתאם להוראות החוק והרגולציה הנוגעות לחשבונות בנק לגילאים אלו. LAZUZ רשאית ועשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אבטחת המידע וכן לצורך אפיון וניתוח נתוני משתמשים ומאפייני פעילות בשירותים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו המקוונים/הדיגיטליים השונים, ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

  1. ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות הקשורות באספקת השירותים, לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית והכל בכפוף להוראות כל דין.